پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۵:۱۹
رهاسازی ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب از سدها به دریاچه ارومیه ۸ خرداد ۱۳۹۷
مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب حوضه دریاچه ارومیه خبر داد؛

رهاسازی ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب از سدها به دریاچه ارومیه

مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه با اشاره به رهاسازی ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب از سدها به دریاچه ارومیه، گفت: بارش‌های مناسب چند روز اخیر موجب شده تا دریاچه ارومیه در شرایط تثبیت تراز سال‌های گذشته قرار بگیرد.