پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۴
رتبه دوم آذربایجان شرقی در تولید عسل در کشور ۲۹ مهر ۱۳۹۶

رتبه دوم آذربایجان شرقی در تولید عسل در کشور

معاون مدیریت امور طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:امسال بیش از 13 هزار تن عسل در آذربایجان شرقی تولید شده است.