چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۴۱
سپردن ۲۳ وظیفه مشترک شهرداری‌ها و نهادهای دولتی، به شهرداری‌ها ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

سپردن ۲۳ وظیفه مشترک شهرداری‌ها و نهادهای دولتی، به شهرداری‌ها

در صورت تصویب این قانون، ۲۳ وظیفه مشترک شهرداری‌ها و نهادهای دولتی، در اختیار شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت.