چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۶:۲۳
هویت سازمان ها بستگی به نقش آفرینی رسانه دارد /حمایت از رسانه ها در ازای اندیشه و قلم آنهاست ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

هویت سازمان ها بستگی به نقش آفرینی رسانه دارد /حمایت از رسانه ها در ازای اندیشه و قلم آنهاست

با توجه به نقش رسانه ها در بازتاب عملکرد یک سازمان، هویت سازمانها بستگی به نقش آفرینی رسانه دارد.

۳ بند جدید به منشور اخلاقی سازمان منطقه آزاد ارس الحاق شد ۴ مهر ۱۳۹۴

۳ بند جدید به منشور اخلاقی سازمان منطقه آزاد ارس الحاق شد

سخنگوی سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس از الحاق بندهای جدید با محوریت رعایت و اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست محیطی در منشور اخلاقی سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد.

بررسی راهکارهای اجرای خدمات الکترونیکی منطقه آزاد ارس ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

بررسی راهکارهای اجرای خدمات الکترونیکی منطقه آزاد ارس

جلفا - با حضور کارآفرین برتر کشور و رئیس هیئت مدیره شرکت کاسپید راهکارهای لازم برای اجرای خدمات الکترونیکی در سازمان منطقه آزاد ارس بررسی شد.