جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ - ۴:۲۳
۴ تیر ۱۳۹۵

برکناری مدیرعامل بانک رفاه به خاطر فیش های نجومی

در پی فرمایش روز گذشته رهبر معظم انقلاب و پیگیری وزیر کار، علی صدقی – مدیر عامل بانک رفاه – استعفا کرد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.