شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۶:۳۰
مدیر موزه استاد شهریار - عصرتبریز
خودروی منتسب به استاد شهریار فروخته نشده است ۱۹ آذر ۱۳۹۷
مدیر موزه استاد شهریار:

خودروی منتسب به استاد شهریار فروخته نشده است

مدیر موزه و عضو هیات امنای موزه استاد شهریار گفت: خودروی منتسب به استاد شهریار فروخته نشده و در دست تعمیر است.