چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۱۳
تبریز و آذربایجان امروز با تمام درد ها و زخم هایش چشم انتظار مرهمی تسکین دار است ۶ خرداد ۱۳۹۵

تبریز و آذربایجان امروز با تمام درد ها و زخم هایش چشم انتظار مرهمی تسکین دار است

تاریخ معاصر ایران اسلامی از انقلاب تا جنگ همواره ثابت کرده است که هر وقت به جوانان اعتماد شده جوانان نقش خود را بخوبی ایفا کرده اند.