یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۸
حضور آخوندی در مراسم تشییع مسافران بهشتی تبریز ۱۰ آذر ۱۳۹۵

حضور آخوندی در مراسم تشییع مسافران بهشتی تبریز

مراسم تشییع مسافران بهشتی تبریز در حالی برگزار شد که کسی با وجود حضور وزیر راه و شهرسازی جرأت آوردن نام او را نداشت.