چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۱۳
مراسم «یلدا» در فرهنگ‌های مختلف ایرانی ۲۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم «یلدا» در فرهنگ‌های مختلف ایرانی

عصر تبریز: مادربزرگ دور کرسی جمعمان می‌کرد و گندم برشته در دست‌هایمان می‌ریخت. پشت غول‌ها را در سیاهی شب بلند یلدا به امید آمدن دوباره خورشید به زمین می‌زد. مادربزرگ می‌گفت: آخر داستان، این زمستان است که تمام می‌شود و سیاهی‌اش می‌ماند برای زغال… . شب آخر پاییز یعنی اولین شب شروع زمستان به بهانه […]