یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۶
مرد ۴۴ ساله اهری خود راحلق آویز کرد ۱۷ مهر ۱۳۹۶

مرد ۴۴ ساله اهری خود راحلق آویز کرد

مرد 44ساله اهری امروز خود را حلق آویز کرده و جان خود را از دست داد.