شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۵:۳۱
در کتاب منظومه «احمد آباد خاطیره سی»؛ شهریار نوجوان آذربایجان خاطره روستا را به تصویر می کشد ۲۰ آبان ۱۳۹۶

در کتاب منظومه «احمد آباد خاطیره سی»؛ شهریار نوجوان آذربایجان خاطره روستا را به تصویر می کشد

مرتضی رحیم پور بناب، شهریار نوجوان آذربایجان در منظومه «احمد آباد خاطیره سی» خاطره روستا را به تصویر می کشد.