شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۵:۲۹
انجام عمل جراحی نادر بر روی بیمار سوختگی در تبریز ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

انجام عمل جراحی نادر بر روی بیمار سوختگی در تبریز

با انجام عمل جراحی نادری در مرکز آموزشی و درمانی شهدا تبریز، دستان یک مصدوم سوختگی در تبریز پس از پنج سال قادر به حرکت شدند، این عمل برای اولین بار در شمال غرب کشور و در تبریز انجام شد.