سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۵
انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به مرکز ایران با هزینه ۴۰۰۰ میلیارد تومان ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به مرکز ایران با هزینه ۴۰۰۰ میلیارد تومان

بر اساس بررسی های دولت، اولین استانی که آب خلیج فارس وارد آن می شود یزد خواهد بود.