چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۳۳
مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور وزیر علوم افتتاح شد ۵ شهریور ۱۳۹۴

مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز با حضور وزیر علوم افتتاح شد

تحقیق و پژوهش در زمینه مقاوم سازی ساختمان ها، طراحی و محاسبه پروژه ها به منظور کاهش میزان خسارت زلزله و حفظ سرمایه های ملی در برابر خطرات احتمالی زلزله از جمله اهداف تاسیس این مرکز اعلام  شده است. عصر تبریز: پروژه توسعه ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز، […]