یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۴
نشست نمایندگان گروه صنعتی تاتا هند با مدیرعامل منطقه آزاد ارس و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان(تصویری) ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

نشست نمایندگان گروه صنعتی تاتا هند با مدیرعامل منطقه آزاد ارس و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان(تصویری)

نمایندگان گروه صنعتی مزبور نیز اعلام کردند که در سریع ترین زمان ممکن، مطالعات فنی اقتصادی خود در راستای سرمایه گذاری این گروه با محوریت تولید خودرو در ارس را شروع خواهند کرد.