سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۰
تبدیل تگرگ به باران با استفاده از امواج‌ صوتی ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
توسط مرکز رشد دانشگاه صنعتی سهند انجام شد؛

تبدیل تگرگ به باران با استفاده از امواج‌ صوتی

محققان مرکز رشد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان دانشگاه صنعتی سهند به منظور کاهش خسارات ناشی از تگرگ سامانه‌ای را عرضه کردند که قادر است تگرگ را به باران تبدیل کند.