چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۰۹
وقوع ۹۴۶ زلزله بالای ۵ ریشتر و ۱۲ زلزله بالای ۷ ریشتر در کشور ۳ تیر ۱۳۹۵

وقوع ۹۴۶ زلزله بالای ۵ ریشتر و ۱۲ زلزله بالای ۷ ریشتر در کشور

رئیس مرکز زلزله نگاری ژئو فیزیک دانشگاه تهران : در ۵۰ سال اخیر ۹۴۶زلزله بالای ۵ ریشتر و ۱۲ زلزله بالای ۷ ریشتر در کشور رخ داد.