چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۶:۲۸
هوای تهران، کرج، تبریز، مشهد و اهواز ناسالم است ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

هوای تهران، کرج، تبریز، مشهد و اهواز ناسالم است

هوای تهران، کرج، تبریز، مشهد و اهواز ناسالم، کلان شهرهای اصفهان و اراک سالم است و شیراز در شرایط پاک قرار دارد.