چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۶:۳۹
قاتل نامرئی باز قربانی گرفت /مرگ خاموش۳ تن از اعضای یک خانواده در تبریز ۱۴ آذر ۱۳۹۵

قاتل نامرئی باز قربانی گرفت /مرگ خاموش۳ تن از اعضای یک خانواده در تبریز

مسمومیت با مونوکسید کربن ناشی از بخاری در سه راه توکلی تبریز پایان زندگی سه نفر از اعضای خانواده را رقم زد. عصر تبریز: مسمومیت با مونوکسید کربن ناشی از بخاری در سه راه توکلی تبریز پایان زندگی سه نفر از اعضای خانواده را رقم زد. مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان […]