چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۶:۴۵
یادداشت/زنده به گور شدن ۴شهروند تبریزی! چه کسی پاسخگوست؟ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

یادداشت/زنده به گور شدن ۴شهروند تبریزی! چه کسی پاسخگوست؟

خانواده ای فقیر که سقف بالای سرشان نای ایستادن در مقابل باران تند بهاری را نداشت با ریزشی سهمگین جانشان رامظلومانه از دست دادند و در این میان چه کسی پاسخگوست؟