پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۶:۴۳
جزئیات تازه از مرگ زن فقیر سلماسی در بیمارستان/”مه لقاء زینالی”چگونه در بیمارستان خاتم الانبیا جان داد/همسر متوفی:همسر من شبح نبود که مسوولان منکرش می شوند ۱۴ شهریور ۱۳۹۴

جزئیات تازه از مرگ زن فقیر سلماسی در بیمارستان/”مه لقاء زینالی”چگونه در بیمارستان خاتم الانبیا جان داد/همسر متوفی:همسر من شبح نبود که مسوولان منکرش می شوند

همسر من شبح نبود که مقامات بهداشت شهر مدعی می شوند نبوده و فوت نکرده است.همسر من به اسم مه لقاء زینالی در بیمارستان خاتم الانبیاء این شهر فوت کرده است آن هم در حالیکه پرستاران بخش به جای رسیدگی به بیمار سیب پوست می کندند و می خندیدند و توجهی به التماس های من […]