شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۳:۲۶
تایید مرگ همسر و مادر زن پزشک خیر تبریزی از سوی پزشکی قانونی ۲۰ مهر ۱۳۹۵

تایید مرگ همسر و مادر زن پزشک خیر تبریزی از سوی پزشکی قانونی

مرگ همسر و مادرزن صلحی، پزشک خیر تبریزی که گفته می شود بر اثر مصرف غذای نذری مشکوک اتفاق افتاده است، از سوی پزشکی قانونی تایید شد. عصر تبریز: مرگ همسر و مادرزن صلحی، پزشک خیر تبریزی که گفته می شود بر اثر مصرف غذای نذری مشکوک اتفاق افتاده است، از سوی پزشکی قانونی تایید […]