سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰
تشکیل پرونده قضایی برای مسببین مرگ پرندگان حاشیه دریاچه ارومیه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

تشکیل پرونده قضایی برای مسببین مرگ پرندگان حاشیه دریاچه ارومیه

اواخر سال گذشته بود که خبری مبنی بر مرگ ۲۰۰۰ پرنده در حاشیه دریاچه ارومیه بر اثر فاضلاب بر روی رسانه های مجازی قرار گرفت و مثل بمب خبری در افکار عمومی منفجر شد.