یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۸
نمایشگاه «هویت» در حمایت از قربانیان اسیدپاشی برگزار می‌شود  ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
نماینده انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی خبر داد؛

نمایشگاه «هویت» در حمایت از قربانیان اسیدپاشی برگزار می‌شود 

نمایشگاه آثار هنری در حمایت از قربانیان اسیدپاشی در تبریز برگزار می‌شود.