یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۲:۴۹
سنگ قبری با یک دنیا حرف ( عکس) ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

سنگ قبری با یک دنیا حرف ( عکس)

در مزار شهدای شهرستان دزفول قبری وجود دارد که بدون هر گونه جلوه ای هم سطح زمین قرار دارد.