پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۴:۳۴
مرگ روزانه ۲۰۰ شهروند بر اثر بی احتیاطی یا سهوی ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

مرگ روزانه ۲۰۰ شهروند بر اثر بی احتیاطی یا سهوی

عصر تبریز: واقعا برخی مرگ ها بر اثر بی احتیاطی یا سهوی رخ می دهد که اگر آنها را جمع کنیم حدود روزانه ۲۰۰ شهروند بر اثر این مرگ و میر جان خود را از دست می دهند. آمارهای ثبت احوال نشان می دهد روزانه ۹۵۰ تا ۱۲۰۰ شهروند فوت می کنند اما مرگ برخی […]