یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۰
بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان در ارتباط با مسابقات ارامنه در ایران ۲۶ شهریور ۱۳۹۵

بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان در ارتباط با مسابقات ارامنه در ایران

نصب آرم یا استفاده از سمبل طرف دیگری بر روی  لباس های ورزشی یک کشور  شرکت کننده، بدون هماهنگی با کمیته برگزار کننده بوده است. عصر تبریز: سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو بیانیه ای در رابطه با برگزاری مسابقات ورزشی ارامنه در ایران منتشر کرده است که در ادامه می آید: مسابقات ورزشی ارامنه […]