پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۲
ربات ساخته شده در واحد ایلخچی نمونه ای کم نظیر در سطح جهانی است ۲۹ تیر ۱۳۹۵

ربات ساخته شده در واحد ایلخچی نمونه ای کم نظیر در سطح جهانی است

ربات ساخته شده توسط تیم ربوکاپ واحد ایلخچی آرتین با ۱۳۶ سانتی متر قد، ۲۶ کیلوگرم وزن و ۲۰ درجه آزادی عمل نام دارد که رباتی فوتبالیست بوده و درنوع خود بی نظیر است زیرا از این نوع ربات در کل جهان ۱۵ مورد ساخته شده است.