سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۱
درگذشت ناگهانی کشتی گیر قزوین در مسابقات پیشکسوتان در تبریز ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

درگذشت ناگهانی کشتی گیر قزوین در مسابقات پیشکسوتان در تبریز

ملی پوش اسبق کشتی کشورمان در هنگام رقابت در مسابقات کشتی پیشکسوتان در تبریز درگذشت.