شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۴:۱۵
وقتی «فقر» در پشتی مسجد را می‌زند/ مسجدی با یک نمازگذار ۵ مرداد ۱۳۹۵

وقتی «فقر» در پشتی مسجد را می‌زند/ مسجدی با یک نمازگذار

فقر فقط در دارایی و اموال نیست، فقر یعنی در سن ۳۵ سالگی شبیه افراد ۶۰ ساله باشی و کوچک‌ترین تلنگری اشکت را جاری کند.