پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۶:۱۷
استعفای بارزانی، می‌تواند فرصتی برای ایران باشد ۸ آبان ۱۳۹۶

استعفای بارزانی، می‌تواند فرصتی برای ایران باشد

دولت مرکزی بغداد نبرد خود را علیه کردها به همراه شبه نظامیان نزدیک به تهران پیش برده است و اکنون با هم می توانند موفق شوند یک «چهرۀ دوست» را به ریاست کردستان منصوب نمایند. کسی که بیشتر از آمریکا و ترکیه فاصله گرفته و به منافع ایران و عراق نزدیک تر باشد.

پاسخ مثبت بارزانی به طرح علاوی ۷ مهر ۱۳۹۶

پاسخ مثبت بارزانی به طرح علاوی

مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق، آنگونه که دفتر رئیس جمهور عراق اعلام کرده، گفته است، از طرح ایاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق استقبال کرده است.

چرا جدایی کردستان عراق به منزله تشکیل اسرائیل دوم است؟ ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

چرا جدایی کردستان عراق به منزله تشکیل اسرائیل دوم است؟

جدایی اقلیم کردستان از عراق، همان پیامدهایی را برای منطقه به بار خواهد آورد که تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی برای منطقه در طول هفت دهه گذشته به بار آورده است.