سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
انجام بزرگترین پروژه ساماندهی حاشیه‌نشینی کشور در تبریز ۵ دی ۱۳۹۹
مدیر بحران شهرداری تبریز خبر داد؛

انجام بزرگترین پروژه ساماندهی حاشیه‌نشینی کشور در تبریز

مدیر بحران شهرداری تبریز از احداث دو هزار واحد مسکونی در شهرک جوانان به عنوان بزرگترین پروژه ساماندهی حاشیه‌نشینی کشور در تبریز یاد کرد.