پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۹
کشتارهای کشمیر و سکوت جامعه جهان ۲۹ تیر ۱۳۹۵

کشتارهای کشمیر و سکوت جامعه جهان

چند روزی است که در منطقه کشمیر هند اتفاقات دردناکی برای اهالی این منطقه رخ می‌دهد که روح هر انسان آزاده‌ای را آزرده می‌کند.