یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۳
۲۱ نفر در شرکت تولیدی مانتو در تبریز مسموم شدند ۵ آذر ۱۳۹۶

۲۱ نفر در شرکت تولیدی مانتو در تبریز مسموم شدند

ساعتی پیش 21 نفر از کارکنان یک شرکت تولیدی مانتو در حوالی وادی رحمت تبریز دچار مسمومیت با مونوکسیدکربن شدند.