یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۴:۲۷
کودک افغان با پیراهن اصلی مسی پا به توپ شد ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

کودک افغان با پیراهن اصلی مسی پا به توپ شد

مرتضی احمدی کودک افغان علاقه مند به مسی در کابل با حضور خبرنگاران با کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان دیدار کرد.