یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۴:۱۷
احیای دریاچه ارومیه نیازمند همراهی مردم و مسوولان ۱۱ تیر ۱۳۹۴

احیای دریاچه ارومیه نیازمند همراهی مردم و مسوولان

عصر تبریز: احیای دریاچه ارومیه که به عنوان زیستکره در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ثبت شده نیازمند همراهی مردم و مسوولان است که نقش کارکرد سازمان های دولتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، شورای فرهنگی اجتماعی احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی از بازوهای تعیین کننده ستاد احیای […]