پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶
تعداد کاربران اینترنت به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر خواهد رسید ۷ خرداد ۱۳۹۴

تعداد کاربران اینترنت به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر خواهد رسید

اتحادیه بین المللی مخابرات اعلام کرد که تا پایان سال جاری، تعداد کاربران اینترنت  به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر (نیمی از ساکنان زمین) خواهد رسید. اکثر  کاربران شبکه اینترنت به مناطق در حال توسعه تعلق دارند. طبق پیش بینی کارشناسان  تا اواخر  دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی  تعداد کاربران اینترنت  در کل جهان به ۳ […]