چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۰۲
مشخص شدن اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر تبریز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مشخص شدن اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر تبریز

۱۳ منتخب پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی در کلانشهر تبریز مشخص شدند. عصر: از مجموع ۶۱۶ صندوق اخذ رأی، کاندیداهای ذیل ۲۰ رتبه برتر را به ترتیب کسب کرده اند: پس از شمارش و تجمیع آراء ۶۱۶ صندوق کلانشهر تبریز، افراد ذیل الذکر حائز آراء برتر شدند: ? اعضای اصلی : ۱) شهرام دبیری اسکویی […]