پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۶:۳۷
برگزاری همایش ملی مشروطیت در تبریز ؛ ۱۴ مردادماه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری همایش ملی مشروطیت در تبریز ؛ ۱۴ مردادماه

چهارمین همایش ملی مشروطیت با عنوان رویکردها و جریانات فکری - سیاسی در مشروطیت ایران همزمان با روز مشروطیت در تبریز برگزار می شود.