سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۸
تحلیل المانیتور از انتخابات ایران؛ رقابت میان روحانی و قالیباف است ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تحلیل المانیتور از انتخابات ایران؛ رقابت میان روحانی و قالیباف است

بر اساس نظرسنجی اخیرا منتشر شده توسط موسسه نظرسنجیایران پل، ۶۲ درصد از ایرانیان روحانی را کاندید مطلوب خود، و ۳۵ درصد او را نامطلوب می دانند. این ارقام برای قالیباف، که برای بار دوم برای رقابت با روحانی وارد میدان شده است، به ترتیب ۶۷ درصد و ۲۵ درصد بوده است. عصر تبریز: المانیتور […]