شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۴
18 فروردین 1395

آخرین خبر از نوزاد رهاشده در کیسه زباله+(عکس)

پس از پیدا شدن این نوزاد در سطل زباله، کارشناسان دادگستری برای طی مراحل قانونی نوزاد را تحویل گرفته و پس از صدور حکم قضایی، سرپرستی این نوزاد به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد.