شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۸
درخشش صدا و سیمای آذربایجان شرقی در جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی 7 دی 1395

درخشش صدا و سیمای آذربایجان شرقی در جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی

۹ عنوان برتر نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها به صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی اختصاص یافت. عصر تبریز: ۹ عنوان برتر نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها به صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی اختصاص یافت. به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، در […]