شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۸
نشریه «یالثارات» توقیف شد 11 مرداد 1395

نشریه «یالثارات» توقیف شد

توهین اخیر این نشریه به هنرمندان کشور با کلمات سخیف منجر به طرح دوباره پرونده شد و این نشریه متخلف شناخته و درنهایت توقیف شد.