شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۶
درنگی به‌قدر تاریخ در تبریز شهر موزه‌ها 7 اردیبهشت 1397
یادداشت؛

درنگی به‌قدر تاریخ در تبریز شهر موزه‌ها

فارغ از قصد و انگیزه‌ای که برای سفر می‌توان متصور بود، هر سفر به خودی خود می‌تواند زمینه‌ساز لمس تجربیات جدیدی برای ما باشد.