یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ - ۹:۲۳
نویسنده و فعال در حوزه ادبیات داستانی: در تجلیل از مقام حسین دوستی از مفاخر ادبی ارسباران و آذربایجان کوتاهی شده است 15 آذر 1395

نویسنده و فعال در حوزه ادبیات داستانی: در تجلیل از مقام حسین دوستی از مفاخر ادبی ارسباران و آذربایجان کوتاهی شده است

حسین دوستی از مفاخر ادبی ارسباران و آذربایجان است و در تجلیل او کوتاهی شده است. عصر تبریز:اعظم فرخ زاد، نویسنده و فعال در حوزه ادبیات داستانی در دیدار با امنا و تنی چند از اعضای کانون ارسبارانی های مقیم تبریز گفت: حسین دوستی از مفاخر ادبی ارسباران و آذربایجان است و در تجلیل او […]