شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۲
این قصابی به همه گوشت می‌دهد! +عکس 9 شهریور 1394

این قصابی به همه گوشت می‌دهد! +عکس

صاحبان این مغازه هیچ نیازمندی را ناامید نمی‌کنند. مغازه‌ای قصابی که به سنت گذشتگان خود هنوز عمل می‌کنند. عصر تبریز: از این قصابی هیچکس دست خالی برنمی‌گردد. رسمی که از گذشته های دور سنت قصابی‌های ما بوده و قصابی امامی هم به این سنت پایبند است. «احمد امامی فرد» صاحب این مغازه پیرمردی ۷۶ ساله […]