چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۵
درسی که تکاور زبده ارتش ایران به صدام داد! 28 فروردین 1397
افتخار ارتش ایران و نیروهای ویژه هوابرد؛

درسی که تکاور زبده ارتش ایران به صدام داد!

آخر چطور می شود که شما 40 کیلو متر وارد خاک دشمن بشوید، بکشید و بگیرید، بدون حتی یک کشته؟؟؟