شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۵
بزرگنمایی نقش کردها توسط آمریکا و روسیه؛ دلال معامله پشت پرده کیست؟ 7 خرداد 1395

بزرگنمایی نقش کردها توسط آمریکا و روسیه؛ دلال معامله پشت پرده کیست؟

با سپری شدن تاریخ‌مصرف داعش، در حال تغییر جغرافیای آن هستند تا با انتقال داعش به مکانی دیگر هم نقشه‌های خود در سایر مناطق دنیا را محقق سازند و هم ضمن عملی ساختن مرحله بعدی سناریوی تغییر نقشه خاورمیانه، یک گام دیگر به ایجاد کردستان آزاد نزدیک‌تر شوند.