چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۱۰
چرا باید در انتخابات شرکت کنیم ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم

“فرید زکریا” می‌گوید: «هرگاه در خاورمیانه انتخابات آزاد برگزار شود، تندروها به سر کار می‌آیند.» این نظر زکریا اما در مورد ایران صادق نیست. در ایران هرگاه مردم در انتخابات‌ها شرکت نکرده‌اند، تندروها به قدرت رسیده‌اند.