جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ - ۹:۴۰
برگزاری سومین همایش ادبیات عاشورایی آذربایجان در تبریز ۱۷ مهر ۱۳۹۶

برگزاری سومین همایش ادبیات عاشورایی آذربایجان در تبریز

سومین همایش بین‌المللی پاسداشت ادبیات عاشورایی آذربایجان در تبریز برگزار می‌شود.